Pozdravljeni na straneh programov iz prejšnje Jugoslavije za 8 in 16 bitne mlinčke.        Commodore C-64


News
ZX Spectrum
Commodore 64
Amiga
Amstrad CPC
Commodore +4
Atari ST
Galaksija
Orao
Orao
ReCracks
Misc
Misc
Forum
  
News
Tom-Cat - 16.03.2021
Lahko ga posljete na mail tomcat@sgn.net
Anton - 07.03.2021
Imam iskani program v .D64 formatu. Na kakšen naèin ga lahko dodam?
 
Kemija
Robert Golob


    Jezik: Slovenski
  Povzetek: Učenje Kemije.
   Skupina: Najbolj Iskano 
    Avtor: Robert Golob
 Leto Izida: 1985

Opisi:
BIT, Avgust 1985, Boris Horvat 
  
 NAGRADNI NATEČAJ BITA

 Visoka kakovost programov na nagradnem natečaju Bita

 Prvi natečaj za programe z izobraževalno vsebino je za nami. Nagrade smo
razdelili, v tej številki objavljamo še opise nagrajenih programov. V dogovoru
z avtorji teh programov že pripravljamo izdajo prve Bitove kasete.
 
 2. - 6. NAGRADA (5.000 din - enakovredne nagrade)
 - KEMIJA (Commodore 64) avtor Robert Golob, 28 let, Triglavska 61, Ljubljana
 
 KEMIJA

 (Commodore 64)
 
 Program naj bi učencem v sedmem razredu osnovne šole olajšal učenje kemijske
simbolike — zapisovanje števila atomov in molekul. Lahko ga uporabljamo za
preverjanje znanja ali za utrjevanje snovi. Razdeljen je v štiri dele:
 — predstavitev atomov
 — predstavitev molekul
 — zapis atomov in zapis molekul
 — reševanje nalog
 Program deluje zelo pregledno in nazorno. Nekoliko počasno je le risanje
modelov za atome in molekule, kar pa bi bilo moč izboljšati. Profesor kemije je
odkril tudi eno ali dve strokovni napaki (pri spojinah železa).