Pozdravljeni na straneh programov iz prejšnje Jugoslavije za 8 in 16 bitne mlinčke.        Commodore C-64


News
ZX Spectrum
Commodore 64
Amiga
Amstrad CPC
Commodore +4
Atari ST
Galaksija
Orao
Orao
ReCracks
Misc
Misc
Forum
  
News
 
ZZ SuperScript
Živojin Stevanović


    Jezik: Hrvaški/Srbski
  Povzetek: Še en YU Easy Script.
   Skupina: Najbolj Iskano 

Opisi:
Svet Kompjutera, #8, Avgust 1985, Soft Scena

YU PROGRAM ZA OBRADU TEKSTA

 Koriščenje kučnog računara za pisanje,obradu i čuvanje tekstova je najčešči,a
posle igara i najrasprostranjeniji vid upotrebe ove mašine u kuči. Poznate
svetske softver kuče izgradile su i prodaju nekoliko manje-više dobrih tekst-
procesora za C64 (Easy Script, Word pro Plus, Vizawrite, Text 64 i druge).  Ma
koliko bili dobri, nijedan od njih nema mogučnosti korištenja karakterističkih
slova naše latinice ili čirilice. Isti je slučaj i sa matematičkim znacima,
ruskim pismom itd. Ova ograničenja odnose se kako na rad sa tekstom na ekranu
tako i na štampanje teksta printerom. Kada se ima u vidu činjenica da se u
tekstu od desetak kucanih stranica šumniki mogu pojaviti dve do tri stotine
puta postaje jasno koliko je u našim uslovima otežana primena standardnih
tekst-procesora.
 ZZ SUPERSCRIPT je program za obradu teksta razvijen na osnovu trenutno
najboljeg tekst-procesora za COMMODORE 64 EASY SCRIPT-a, ali je dopunjen nizom
mogučnosti.  Program  je  opremljen  našim  latiničnim  pismom  i nekim
karakterističnim znacima koji se ne sreču u tekst-procesorima (donje navodnice,
znaci za kvadratni, kubni izločilac i sl.). U bilo kom trenutku moguče je iz
spoljne memorije (KASETOFON ili DISK JEDINICA) pozvati drugo pismo ili neki
karakterističan set proizvoljno definisanih znakova i rad nastaviti sa njima.
Moguče je vratiti se na latinicu ili pak pozvati neko treče pismo, odnosno
kombinovati više pisama i karakterističnih slovnih znakova u istom tekstu.
 Dizajn slova sasvim je moguče menjati. Sam korisnik može da (u matrici 8 x 8)
oblikuje pojedina ili sva slova iz seta. Na pisačih mašinama sa različitim
pismima  različit  je i  raspored  slova na  tastaturi.  Radi potpunog
prilagođavanja, a da bi sa  računarom mogli da rade  i  profesionalni
daktilografi, posebnim programom "ZZ DESIGN", koji je integralni deo ZZ
SUPERSCRIPT sistema za obradu teksta, omogučeno je potpuno  proizvoljno
definisanje slovnih ili drugih simbola i njihovo raspoređivanje po tastaturi.
Konfiguracija sistema u čijem je središtu COMMODORE 64, pored monitora (TV
aparata) i disk jedinice (kasetofona) pretpostavlja upotrebu štampaca COMMODORE
1526 ili MPS 802. I pored toga što se sreču i druge kombinacije, ova koja je
navedena najrasprotranjenija je, pa su zato i pripremljeni programi  i
hardverske promene koje im omogučavaju da sve što je napisano tekst-procesorom
bude i odštampano.
 Štampaci C 1526 i C MPS 802 dolaze na tržiste sa unapred definisanim skupom
koji uključuje engelski set slova i set grafičnih znakova C 64. Ovi setovi su
fiksirani karakter generatorom štampaca, pa su za rad ZZ SUPERSCRIPT neophodne
određene intervencije u njima.
 Izmene na štampacima C 1526 donose i njihovo potpuno izjednačavanje u
sistemskom pogledu sa novijom verzijom istog štampaca C MPS 802 (pisanje teksta
na običnom papiru A4 formata biče prekinuto pri samom dnu strane i sl.).
 VAŽNO JE NAPOMENUTI DA ŠTAMPAC I POSLE IZVRŠENIH IZMENA, U SVAKOJ PRIMENI
(ŠTAMPANJE LISTINGA, RAD SA DRUGIM TEKST PROCESORIMA) ZADRŽAVA SVE FABRIČKE
KARAKTERISTIKE.
Za informacije obratite se na adresu:

Živojin Stevanovič
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
11000 Beograd
tel: xxx-xxx