Pozdravljeni na straneh programov iz prejšnje Jugoslavije za 8 in 16 bitne mlinčke.        Sinclair ZX SPECTRUM


News
ZX Spectrum
Commodore 64
Amiga
Amstrad CPC
Commodore +4
Atari ST
Galaksija
Orao
Orao
ReCracks
Misc
Misc
Forum
  
News
 
Delux Copy
YU-Soft


    Jezik: Hrvaški/Srbski
  Povzetek: Eden zadnjih...
   Skupina: Kopirni Programi 
    Avtor: Vatroslav Šobot
  Komentar: Dve verziji programa.
   Format: TAP
DeluxCopy   Download

Originalna navodila

    Uputstvo koje sledi je prvobitno postojalo u papirnom obliku.
    Beograd, 07.06.1999.god.; kompjuterska obrada: Miodrag Stančević
-------------------------------------------------------------------------------

               DELUX COPY

          INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU PROGRAMA

Delux copy presnimava sledeće vrste datoteka:

- PROGRAM - BYTES - CHARACTER ARRAY - HEADERLESS

 Program unesite sa LOAD ""

MENI - Posle učitavanja na ekranu će se pojaviti sledeće:

45924- Ovo polje govori o količini slobodne memorije u kompjuteru. Ukoliko
    prilikom učitavanja kompjuter očita broj koji je veći od preostale
    slobodne memorije tu će se pojaviti oznaka - LONG i čuće se zvučni
    signal. Kod headerless programa  to se pojavljuje tek  na kraju
    učitavanja.

- 0 - označava koliko delova programa je učitano - najviše 8.

- ? - Pritiskom na SPACE vraćate se na MENI koji vas znakom pitanja pita šta
    želite dalje.

-L-LOAD - Pritiskom na L učitavate sve datoteke sem programa bez headera.

-D-DATA - Učitavanje programa bez headera.

-S-SAVE - Snimanje sadržaja memorije kompjutera počinje čim se pritisne S. Na
     kraju snimanja se čuje zvučni signal.

-H-HEADER - Na ovaj način kompjuter samo čita imena programa bez učitavanja.

-R-RESET - Briše sve što se nalazi u memoriji.

-V-VIEW - Ovom komandom možete pogledati sadržaj svega što je učitano u
      kompjuter.
      Posle pritiska na V možete izabrati sledeće opcije:
      S-SAVE - Snimanje od onog dela na koji namestite View
      K-KILL - Brisanje zadnjeg učitanog dela
      N-NAME - Promena imena, na vrhu ekrana će se pojaviti kurzor -
          zatim otkucati ime i pritisnuti ENTER.
      A-ABORT- Sprečava startovanje programa
          Briše liniju BASIC programa od koje ovaj startuje

M-MAXBYT - Pritiskom na M, a zatim na jedan od tri broja birate opci-
      ju koja snima izuzetno dugačke programe.

      1. Isto kao Maxbyt kod Monster copy programa pritiskate L za
       učitavanje i S za snimanje. Ova opcija snima sve izme- |u dužina
       45924 do 49050.

      2. Ovom opcijom možete birati tačan broj koji želite učita- ti.
       Pritiskom na 2 u gornjem uglu se pojavljuje broj 49152. Pritiskom
       na Z možete sniziti broj a pritiskom na X povećati. To se vrši
       korakom po jedan broj ali za brže brojanje pri- tisnite CAPS
       SHIFT i Z ili X. Ovom opcijom snimate sve čiju dužinu znate ili
       odredite brojanjem. Snima sve do koje god dužine želite. Učitava
       pritiskom na V a snima pritiskom na ENTER.

      3. Ako ne znate dužinu programa pritisnite broj tri. Ova opci- ja
       odmah učitava program, a snima sa ENTER. Snima sve do du- žine
       49152.

-Q-QUIT - Ovom komandom brišete Delux copy iz memorije kompjutera.


-------------------------------------------------------------------------------


                   P R I M E R I

1) DUŽI PROGRAM IZ VIŠE DELOVA?

  Primer presnimavanja programa Yabba Dabba Doo koji se sastoji iz tri dela i
  to iz: 1) Programa, 2) Bytova, 3) Bytova.

  Kada učitate Delux copy pritisnite L i učitavajte program. Na ekranu će se
  pojaviti ime programa, startna adresa i dužina. Učitajte prva dva dela,
  zaustavite kasetofon i pritisnite SPACE. Stavite novu kasetu, pokrenite
  kasetofon i pritisnite S. Kada se program presnimi čuće se zvučni signal i
  tada zaustavite kasetofon. Pritisnite R da bi izbrisali sve što se nalazi u
  memoriji. A zatim učitajte treći deo programa sa L. Kada se učita pritisnite
  SPACE. Zatim stavite novu kasetu i sa S presnimite i taj deo programa. Tako
  imate snimljen ceo program. Ovaj program je presnimavan iz dva puta zato što
  je treći deo dosta duga- čak i ne može se učitati zajedno sa prva dva.
  Me|utim ima dosta programa koji mogu celi da stanu odjednom i tako i da se
  presnime. Na kraju obave- zno pritisnite R da izbrišete memoriju.

2) PROGRAM IZ TRI DELA OD KOJIH JE TREČI BEZ HEDERA

  Primer je program SPELL BOUND koji se sastoji iz: 1) Programa, 2) Bytova, 3)
  Dela bez Hedera. Prva dva dela snimite isto kao u primeru jedan. Treći deo
  snimite ovako. Pritisnite D i pustite kasetofon. Tek kada se deo uči- ta na
  ekranu će se pojaviti: Hederles - dužina - Fleg. Pritisnite SPACE, zamenite
  kasetu i presnimite i taj deo.

3) MAXBYT 1 - se upotrebljava ovako: Primer je program BEACH HEAD 2. Prvi deo
  programa - Basic presnimite isto kao u primeru jedan. Zatim pritisnite slovo
  M i broj jedan. Pustite nastavak programa i on će se učitavati od ekrana do
  kraja memorije. Zatim pritisnite S i snimite ga. Sada možete samo da
  isključite računar i ponovo učitate program za kopiranje.

4) MAXBYT 2 - Primer je program FIGHTER PILOT koji se sastoji iz dva dela: 1)
  Basic 2) Bytovi - dužina je 49152. Prvi deo presnimite kao u primeru jedan.
  Pritisnite R. Zatim pritisnite D i učitajte samo Heder od drugog dela.
  Zaustavite kasetofon i sa S presnimite Heder. Svaki Heder se sas- toji od 17
  bytova a fleg je 0. Zatim pritisnite M, i broj 2. Na ekranu se pojavljuje
  broj 49152. Pritisnite slovo V i učitajte taj deo. Kada se učita pritisnite
  ENTER da ga presnimite.

5) MAXBYT 3 - Primer je program superchess 3.5 koji se sastoji iz: 1) Program,
  2) Bytova 3) Kratkog dela bez hedera i dugačkog dela. Pritisnite L: učitajte
  prvi deo, drugi deo, pritisnite SPACE. Pritisnite D i učitajte treći kratki
  deo bez hedera. Pritisnite SPACE, zamenite kasetu i presnimite ova tri dela.
  Zatim pritisnite slovo M i broj 3. Učitajte najduži deo programa i snimite
  ga sa ENTER. Na kraju isključite računar i ponovo učitajte Delux copy.

  Ako vam nešto nije jasno pozovite YU-SOFT - xxx/xxx-xxx.