Pozdravljeni na straneh programov iz prejšnje Jugoslavije za 8 in 16 bitne mlinčke.        Sinclair ZX SPECTRUM


News
ZX Spectrum
Commodore 64
Amiga
Amstrad CPC
Commodore +4
Atari ST
Galaksija
Orao
Orao
ReCracks
Misc
Misc
Forum
  
News
 
Dober Dan, Matematika
Delavska univerza Maribor


    Jezik: Slovenski
  Povzetek: Matematika.
   Skupina: Izobraževalni Programi 
    Avtor: Jože Nemec
 Leto Izida: 1985
   Format: TAP
  DoberDanMatematika   Download


Originalna navodila
 
DOBER DAN, MATEMATIKA!

Program je napisan za računalnik ZX Spectrum s 48 kB spomina. Zapisan je na
obeh straneh traku. V primeru, da pride pri čitanju na prvi strani do napake,
ga poizkusite prečitati še na drugi strani.
Program je predvsem namenjen učencem drugega razreda osnovne šole. Naloge,
ki jih lahko med izvajanjem programa otrok rešuje so razdeljene v tri skupine.
Med reševanjem prvih dveh skupin nalog tekmujejo na dnu ekrana štirje konji.
Hitrost treh konj določa računalnik, hitrost četrtega konja pa je odvisna od
hitrosti pravilnega reševanja naloge. Naloga otroka je čim hitreje in pravilno
rešiti postavljene naloge, za nagrado pa njegov konj zmaguje.
Pri tretji skupini nalog - vaji osnovnih računskih operacij - rešuje otrok med
posameznimi računi igro Hanojski stolpi. V njej mora preložiti različno velike
ploščice s prvega na tretji pladenj. Ob pravilni rešitvi naloge sme otrok
premakniti eno ploščico, ob nepravilni rešitvi pa računalnik največjo vrhnjo
ploščico vrne v izhodiščni položaj.
Naloge, ki jih otrok lahko rešuje, so:
1.
 a) predhodniki in nasledniki števil
 b) urejanje števil po' velikosti
 c) največje in najmanjše število med danimi števili
 d) najbližja desetična števila
2.
 a) dopolnitev zaporedja števil
 b) zaporedja z enako razliko med členi
 c) vsota števil v stolpcih in vrsticah
 d) magični kvadrati
3.
 a) seštevanje dveh števil
 b) odštevanje
 c) množenje
 d) deljenje
Naloge rešuje otrok na šestih težavnostnih stopnjah. Pri prvih petih
težavnostnih stopnjah določi računalnik največji možni operand in največji
možni rezultat. Na 1. težavnostni stopnji so naloge tako preproste, da jih
lahko rešujejo ob koncu šolskega leta tudi učenci prvih razredov. Na šesti
težavnostni stopnji moramo sami določiti največji možni operand in največji
možni rezultat, zato je ta stopnja namenjena učencem 3. razreda.
Med reševanjem nalog se s pritiskom na tipko x vrnemo na izbiro nalog iste
skupine. S hkratnim pritiskom tipk CAPS SHIFT in BREAK pa se lahko vrnemo
na začetni izbor nalog.
Ves čas reševanja lahko poljubno spreminjamo težavnostno stopnjo nalog,
kakor tudi vse ostale začetne parametre. Računalnik ob tem vodi statistiko
reševanja, zato lahko vsak trenutek ugotovimo, kakšne naloge je otrok reševal
in koliko jih je rešil. Računalnik lahko registrira 50 različnih zaporednih nalog.

Stran A
Program: DOBER DAN, MATEMATIKA!

Stran B
Program: DOBER DAN, MATEMATIKA!

Avtor: Jože Nemec
Izdala in založila: Delavska univerza Maribor
Oblikoval: Maja Šest