Pozdravljeni na straneh programov iz prejšnje Jugoslavije za 8 in 16 bitne mlinčke.        Sinclair ZX SPECTRUM


News
ZX Spectrum
Commodore 64
Amiga
Amstrad CPC
Commodore +4
Atari ST
Galaksija
Orao
Orao
ReCracks
Misc
Misc
Forum
  
News
 
Hidroenergetske Osnove SFRJ
ZOTK Slovenije


    Jezik: Slovenski
  Povzetek: O vodah "pri nas".
   Skupina: Izobraževalni Programi 
   Avtorji: Bibijana Mihevc
       Tatjana Ogrinc
       Sašo Stiković
 Leto Izida: 1985
   Format: TZX
HidroenergetskeOsnove   HidroenergetskeOsnove   Download 
        
Stran 1 Hidroenergetske osnove SFRJ 48K, 16K Stran 2 Hidroenergetske osnove SFRJ 48K, 16K PROGRAMI 1. Povodnja 2. Reč. rež. 1 3. Reč. rež. 2 4. Hidro 5. Energija Programer: Sašo Stiković Vsebinska zasnova: Bibijana Mihevc, Tatjana Ogrinc Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja, Ljubljana, 1985 Izdala in založila: ZOTKS Izid kasete je omogočilo ČP Ljubljanski dnevnik - Revija BIT Za založbo: Gorazd Marinček (C)ZOTKS 1985 NAVODILA: Vsakega izmed petih programov naložimo z ukazom LOAD ENTER. Računalnik vam sproti daje navodila za nadaljevanje ali ponovitev programa. Če pa želite izbrati samo enega izmed programov, odtipkaj'te ukaz LOAD "naslov programa" ENTER. 1. PROGRAM POVODJA (Povodja Jugoslavije) S kratkim tekstom in zemljevidom Jugoslavije vam računalnik pomaga spoznati pomembnejše jugoslovanske reke ter jadransko, egejsko in črnomorsko povodje. Program se zaključi s testom. ki vam omogoča preizkus pridobljenega znanja. 2. PROGRAM REČ. REŽ 1 (Rečni režimi) Naše reke tečejo skozi območja z različnim relifom, geološko sestavo, podnebjem in vegetacijo. Nekatere med njimi se napajajo z deževnico, druge s snežnico ali pa iz več vodnih virov hkrati. Zato imajo naše reke v različnih letnih časih različno količino vode oziroma različen rečni režim. Program REČNI REŽIMI vam poda razlago petih tipov rečnih režimov. ki so najpogostejši na naših rekah. Tudi tokrat lahko svoje znanje preizkusite s testom. ki sledi razlagi. 3. PROGRAM REČ. REŽ 2 (Rečni režimi jugoslovanskih rek) Sedaj, ko že poznate osnovne značilnosti rečnih režimov. vam bo računalnik pomagal ugotoviti kakšne rečne režime imajo naše najpomembnejše reke. Uvodni razlagi ponovno sledi test s katerim boste lahko preizkusili pridobljeno znanje. 4. PROGRAM HIDRO (Hidroenergetski potencial in pomembnejše jugoslovanske hidroelektrarne) Naše reke imajo velik hidroenergetskl pomen. Ker vas zanima hidroenergija, vam bo računalnik predstavil najprej hidroenergetski potencial rek po vodnogospodarskih območjih Jugoslavije, nato pa še naše najpomembnejše hidroelektrarne. Če vas zanima še moč teh hidroelektrarn, pritisnite na tipko (črke) z enako oznako, kot jo ima hidroelektrarna na zemljevidu in računalnik vam bo dal želeno informacijo. 5 PROGRAM ENERGIJA (Proizvodnja električne energije) Zadnji program vas bo seznanil s proizvodnjo električne energije v povojnem obdobju in z deležem ki v tej proizvodnji odpade na hidroenergijo. Za zaključek sledi še kratek test s katerim lahko preizkusite pridobljeno znanje iz vseh petih programov. Natančna navodila boste dobili sproti ob izvajanju progmrama.