Pozdravljeni na straneh programov iz prejšnje Jugoslavije za 8 in 16 bitne mlinčke.        Sinclair ZX SPECTRUM


News
ZX Spectrum
Commodore 64
Amiga
Amstrad CPC
Commodore +4
Atari ST
Galaksija
Orao
Orao
ReCracks
Misc
Misc
Forum
  
News
 
Atlantis Intro Maker
Predrag Bećirić


    Jezik: Angleški
  Povzetek: Še ene ludorije...
   Skupina: Intro Kreatorji 
  Komentar: Pretipkano iz "Svet Kompjutera"
       številka 3, Marec 1989.
 Leto Izida: 1989
   Format: TZX
  Download


Opisi:
Svet Kompjutera, #3, Marec 1989, ZX Intro Servis, Predrag Bećirić

   Adio, Intro

Program DWH! Intro Maker omogućava vam da ispred neke igre stavite svoju, na
efektan način ukrašenu propagandnu poruku. Kada neko sledeći put učita tu igru,
moraće prvo da pročita vašu poruku, a zatim pritiskom na (SPACE) startuje igru.
Šta je to čini introe napravljene ovim programom tako efektnim? Naravno, ono
što se dešava u borderu. Nećemo vam ništa više reći, pogledajte sami!

  

 Kada startujete program, pojaviće vam se meni,slično kao i u prethodnim Intro
Makerima. Meni vam nudi sledeće opcije:

 1. ENTER TEXT FOR SCROLLING
 2. SAVE INTRO
 3. INSTRUCTIONS
 
 Prva opcija omogućava vam da unesete tekst koji želite da se skroluje. Nakon
stanovanja ove opcije ulazite editor poruka. U gornjoj trećini ekrana pojaviće
se prozor u kojem su predstavljena 32 karaktera poruke (poruka je maksimalne
dužine 512 karaktera). Unošenjem novih karaktera dolazi i do skrola poruke po
ekranu. Kada ste otkucali ćelu poruku, potrebno je da unesete @ kao marker za
kraj teksta. Taj specijalni znak omogućava programu da zna koliko je poruka
dugačka, a takođe i da kasnije, kada ispiše ćelu poruku, počne sa ispisivanjem
od početka. Za izlazak iz ove opcije potrebno je pritisnuti taster (ENTER).
Pored ovih komandi EDITOR još poznaje i komanduje "(" (SS+R) i ")" (SS+T).
Koristeći ove komande moguće je pomerati kursor po tekstu poruke i po potrebi
ga ispravljati.
 Sledeća opcija omogućava vam da gotov intro snimite na kasetu. Kasnije ćete
taj intro moći da učitate od bilo koje adrese u RAM-u i, naravno, startovati ga
od te adrese. Ne treba brinuti o adresi za učitavanje: program će raditi učitan
na bilo koju slobodnu adresu u RAM-u (ovo ne važi za Intro Maker, već samo
za Intro). S  obzirom da je  efekat u ovom  Intro Makeru zavisan  od
brzine izvršavanja mašinskog programa (kod Spectruma se program koji se nalazi
u RAM-u ispod 32768 izvršava 20 posto sporije), preporučili bismo vam da intro
smestite ispod 32768. Naravno, moguće  je intro učitati i na više adrese,
ali u tom slučaju slika na borderu biće sužena.
 Opcija pod rednim brojem tri daje kratko uputstvo o tome kako ubaciti intro
program u igru, bilo da se ona učitava iz BASIC-a ili mašinca.

 Kako raditi sa DWH! I.M.-om

 Prva stvar koju je potrebno uraditi jeste da se unese tekst za skrolovanje.Ne
zaboravite, na kraju teksta potrebno je staviti @ kao marker; ukoliko
zaboravite da stavite ovaj marker program će nastaviti da na ekranu ispisuje
neke gluposti sve dok negde u memoriji ne naiđe na ®. Sada možete da snimite
gotov intro.

 Kako ubaciti intro u igru

 Kao prvo, potrebno je da cela igra bude učitana u memoriju računara,ali da se
pri tom ne startuje. Zatim je potrebno pretražiti memoriju i pronaći negde
prazan blok memorije dužine 1,5 kb. U ovo područje je, sada, potrebno učitati
snimljeni intro. Preostalo je još samo da obezbedimo da igra, pre nego što se
startuje, pozove naš intro.
 U poslednje vreme sve igre za Spectrum dolaze snimljene, uglavnom, na dva
načina. Prvi je takozvani Spec-Mac sistem, a drugi je ucrtavanje direktno iz
BASIC-a. Ako je u pitanju Spec-Mac sistem, u BASIC-u takve igre treba izvršiti
sledeću izmenu:
 1. Učitamo BASIC sa MERGE""
 2. Nakon toga treba da pogledamo kakav je sadržaj lokacija 23797, 23800 i
   23808. Zapamtićemo lokaciju čiji je sadržaj bio 205.
 3. Zatim je potrebno da 20 liniju BASIC-a zamenimo sa:
 
 20 CLEAR 24999: POKE (zapamćena adresa), 195: RANDOMIZE USR 23760:
   RANDOMIZE USR (adresa gde je učitan intro): RANDOMIZE USR
   (zapamćena adresa + 3)

 4. Ovako prepravljen BASIC sada možemo snimiti na neku kasetu. Iza BASIC-a
   treba snimiti ostale delove igre (screen$, prvi deo od adrese 25000 u
   dužini 2000, drugi deo od 45000 u dužini 20536, treći deo od 23296
   dugačak. 1704 i drugi screen$). Naravno, tu je potrebno da bude snimljen i
   intro.
 Ukoliko se igra u koju želimo da ubacimo intro učitava iz BASIC-a uradićemo
sledeće:
 1. Učitamo Basic sa MERGE"".
 2. Ispred poslednje RANDOMIZE USR instrukcije stavićemo RANDOMIZE USR
   (adresa gde je učitan intro)
 3. Snimimo BASIC, a iza,njega i igru u koju je ubačen intro.

 Ukoliko se vaša omiljena igra učitava na neki drugi način, moraćete sami da
smislite kako da joj dodate intro.

 Program

 Sada sledi i program koji smo vam pripremili za ovaj broj - DWH! INTRO MAKER.
Da biste ga imali na svojoj kaseti potrebno je da pažljivo unesete  program
koji je dat kao listing 2.
 Nakon ovoga, potrebno je uneti program dat kao listing 1. Program će od vas
očekivati da prvo otkucate nekoliko statičnih poruka, koje će uneti u Intro
Maker. Svaka poruka može imati maksimalno 26 karaktera. Na centriranje poruka
nije potrebno paziti, sam se program o tome brine.
 Na ovaj način dobili ste još jedan program za pravljenje introa na računaru
ZX Spectrum.  Da biste  ga ubuduće  bez problema  učitavali i  startovali,
ispred mašinskog dela snimite sledeći BASIC:

 10 CLEAR 65535: LOAD "" CODE 27000
 20 RANDOMIZE USR 27000: RANDOMIZE USR 4535