Pozdravljeni na straneh programov iz prejšnje Jugoslavije za 8 in 16 bitne mlinčke.        Sinclair ZX SPECTRUM


News
ZX Spectrum
Commodore 64
Amiga
Amstrad CPC
Commodore +4
Atari ST
Galaksija
Orao
Orao
ReCracks
Misc
Misc
Forum
  
News
 
Big Up Intro Maker
Predrag Bećirić


    Jezik: Angleški
  Povzetek: Vertikalni Skroller.
   Skupina: Intro Kreatorji 
  Komentar: Pretipkano iz "Svet Igara"
       številka 5, Junij 1989.
 Leto Izida: 1989
   Format: TZX
BigUpIntroMaker   Download


Opisi:
Svet Igara, #5, Junij 1989, Spectrum Intro Servis, Predrag Bećirić

   Slova koja "bodu" oči

U nekoliko prethodnih brojeva prosto smo vas zatrpali raznim rutinama vezanim
za border na računani ZX Spectrum. Pored ovih rutina, dali smo vam i programe
koji omogućavaju da skrolujete svoje poruke na sve moguće načine po ekranu. Za
ovaj broj spremili smo vam BIP UP Intro Maker, koji će vam na softverski način
omogućiti da nekoga naterate da se odmakne najmanje dva do tri metra od ekrana
televizora! Još ako za rad koristi veliki TV u boji, nateraćete ga da se pomeri
i do pet metara (ukoliko mu to prostorija u kojoj se nalazi dozvoli).

 Skrol teksta po ekranu mnogo puta viđen. U početku smo skrolovali tekst
ispisan običnim slovima. Zatim smo počeli da tekst ispisujemo slovima  osam
puta veće matrice. Da, to su bili počeci. Sada su nam apetiti porasli.
Pripremili smo vam skrol teksta 24 (dvadeset i četiri) puta veće matrice od
standardne.
 To smo već videli, a i kako ćemo pomoću toga naterati nekoga da se udalji od
ekrana? Dobro pitanje. Odgovor je, ipak, prost: slova ne skrolujemo sleva
nadesno, već odozgo nagore. Samim tim efekat je značajno promenjen, a ukoliko
neko zaista želi da pročita šta je napisano, moraće da se odmakne (oni
akrobatski nastrojeni mogu da pokušaju i sa dubljenjem na glavi!).

 BIG UP!

 I ovaj intro mejker ima slične komande kao i prethodni, tako da ćemo ih sada
samo ukratko nabrojati.

 Kada startujete program, pojaviće se meni, koji vam nudi sledeće opcije:
  1. Enter text for scrolling
  2. Save intro
  3. Instructions
 Prva opcija omogućuje vam da unesete tekst koji želite da se skroluje. Nakon
startovanja ove opcije ulazite u editor poruka. U gornjoj trećini ekrana
pojaviće se prozor u kojem je predstavljeno 32 karaktera poruke (poruka je
maksimalne dužine 512 karaktera). Unošenjem novih karaktera dolazi i do skrola
poruke po ekranu. Kada ste otkucali celu poruku, potrebno je da unesete znak ®
kao marker za kraj teksta. Taj specijalni znak omogućava programu da zna koliko
je poruka dugačka; a takođe i da kasnije, kada ispiše celu poruku, počne da
ispisivanjem od početka. Za izlazak iz ove opcije potrebno je pritisnuti taster
(ENTER). Pored ovih komandi EDITOR još poznaje i komande "(" (SS + R) i ")" (SS
+ T). Koristeći ove komande moguće je pomerati kursor po tekstu poruke i po
potrebi ga ispravljati.
 Sledeća opcija omogućava vam da gotov intro snimite na kasetu. Kasnije ćete
taj intro moći da učitate od bilo koje adrese u RAM-u i, naravno, startovati ga
od te adrese. Ne treba brinuti o adresi za učitavanje: program će raditi učitan
na bilo koju slobodnu adresu u RAM-u.
 Opcija pod rednim brojem tri daje kratko uputstvo o tome kako ubaciti intro
program u igru, bilo da se ona učitava iz BASIC-a ili mašinca. Ne zaboravite,
na kraju teksta obavezno je staviti @ kao marker; ukoliko zaboravite da stavite
ovaj marker program će nastaviti da na ekranu ispisuje neke gluposti sve dok
negde u memoriji ne naiđe na @.
 Gotov intro je zatim potrebno snimiti zajedno sa igrom. Da bismo to uspeli,
potrebno je da cela igra bude učitana u memoriju računara, ali da se pri tom ne
startuje. Zatim je potrebno pretražiti memoriju i pronaći negde prazan blok
memorije dužine 1,5 kb. U ovo područje, sada treba učitati snimljeni intro.
Preostalo nam je još samo napraviti da igra, pre nego što se startuje, pozove
naš intro.

 B.U.I.M.

 Sada sledi i program koji smo vam pripemili za ovaj broj-BIG UP! INTRO MAKER.
Da biste ga imali na svojoj kaseti potrebno je da unesete program koji je dat
kao listing 1. Startujete program, a zatim počnite da pažljivo unosite podatke
koji su dati kao listing 2. Kada završite sa unošenjem programa otkucajte QUIT
i program će biti snimljen na kasetu.
 I to je sve. Na ovaj način dobili ste još jedan intro program za računar ZX
Spectrum. Da biste ga, ubuduće, bez problema učitavali i startovali, ispred
mašinskog dela snimite sledeći BASIC:

 10 CLEAR 65535: LOAD "" CODE 27000
 20 RANDOMIZE USR 27000: RANDOMIZE USR 4535