Pozdravljeni na straneh programov iz prejšnje Jugoslavije za 8 in 16 bitne mlinčke.        Sinclair ZX SPECTRUM


News
ZX Spectrum
Commodore 64
Amiga
Amstrad CPC
Commodore +4
Atari ST
Galaksija
Orao
Orao
ReCracks
Misc
Misc
Forum
  
News
 
Funny Intro Maker
Predrag Bećirić


    Jezik: Angleški
  Povzetek: Rotirajoči Skroller.
   Skupina: Intro Kreatorji 
  Komentar: Pretipkano iz "Svet Kompjutera"
       številka 2, Februar 1989.
 Leto Izida: 1989
   Format: TZX
FunnyIntroMaker   Download


Opisi:
Svet Kompjutera, #2, Februar 1989, ZX Intro Servis, Predrag Bećirić

  Okreće se slovo sreće

 Efekat rotacije slova normalne veličine ne bi bio nimalo zanimljiv da nismo
dodali još neke "nevažne" detalje. Pod jedan: slova su osam puta veća nego što
je normalno, a vrši se i skrol poruke, i pri tom se sve rotira oko x-ose.
Jednostavno rečeno, komplikovano urađeno.

 Program FUNNY Intro Maker omogućava vam da ispred neke igre stavite svoju
propagandnu poruku. Kada neko sledeći put učita tu igru, moraće prvo da pročita
vašu poruku, a zatim, pritiskom na ENTER dolazi do starta igre. Evo ukratko i
načina kako to ostvariti.

 Kada startujete program, pojaviće vam se meni,slično kao i u prethodnim Intro
Maker-ima. Meni vam nudi sledeće opcije:

 1. ENTER TEXT FOR SCROLLING
 2. SAVE INTRO
 3. INSTRUCTIONS
 
 Prva opcija omogućava vam da unesete tekst koji želite da se skroluje. Po
startovanju ove opcije ulazite u editor poruka. U gornjoj trećini ekrana
pojaviće se prozor u kojem je predstavljeno 32 karaktera poruke (poruka je
maksimalne dužine 512 karaktera). Unošenjem novih karaktera dolazi i do skrola
poruke po ekranu. Kada ste otkucali celu poruku, potrebno je da unesete ® kao
marker za kraj teksta. Taj specijalni znak omogućava programu da zna koliko je
poruka dugačka, a takođe i da kasnije, kada ispiše celu poruku, počne sa
ispisivanjem od početka. Za izlazak iz ove opcije potrebno je pritisnuti taster
"ENTER". Pored ovih komandi EDITOR još poznaje i komande "(" (SS + R) i ")"
(SS+T). Koristeći ove komande moguće je pomerati kursor po tekstu poruke i po
potrebi ga ispravljati.
 Sledeća opcija omogućava vam da gotov intro snimite na kasetu. Kasnije ćete
taj intro moći da učitate od bilo koje adrese u RAM-u i, naravno, startovati ga
od te adrese. Ne treba brinuti o adresi za učitavanje: program će raditi učitan
na bilo koju slobodnu adresu u RAM-u.
 Opcija pod rednim brojem tri daje kratko uputstvo o tome kako ubaciti intro
program u igru, bilo da se ona učitava iz BASIC-a ili mašinca.

 Kako raditi sa F.LM.
 
 Prva stvar koju je potrebno uraditi jeste da se unese tekst za skrolovanje.Ne
zaboravite, na kraju teksta potrebno je staviti ® kao marker. Ukoliko ovaj
marker zaboravite da stavite program će nastaviti da na ekranu ispisuje neke
gluposti, sve dok negde u memoriji ne naiđe na ®. Sada možete da snimite gotov
intro. Dugačak je 1536 bajtova.

 Kako ubaciti intro u igru?
 
 Kao prvo,potrebno je da cela igra bude učita na u memoriju računara,ali da se
pri tom ne startuje. Zatim je potrebno pretražiti memoriju i pronaći negde
prazan blok memorije dužine 1,5 Kb. U ovo područje je, sada, potrebno učitati
snimljeni intro. Preostalo nam je još samo da učinimo da igra pre nego što se
startuje pozove ovaj naš intro.
 U poslednje vreme sve igre za Spectrum dolaze snimljene, uglavnom, na dva
načina. Prvi je takozvani Spec-Mac sistem, a drugi je učitavanje direktno iz
BASIC-a. Ukoliko se igra u koju želimo da unesemo intro učitava Spec-Mac
sistemom potrebno je da u BASIC-u takve igre izvršimo sledeću izmenu:
 1. Učitamo BASIC sa MERGE""
 2. Nakon toga treba da pogledamo kakav je sadržaj lokacija 23797,23800 i
   23808. Zapamti ćemo lokaciju čiji je sadržaj bio 205.
 3. Zatim je potrebno da 20. liniju BASIC-a zamenimo sa:
 
  20 CLEAR 24999: POKE (zapamćena adresa),195: RANDOMIZE USR 23760:
    RANDOMIZE USR (adresa gde je ucitan intro ):
    RANDOMIZE USR (zapamćena adresa + 3)
   
 4. Ovako prepravljen BASIC sada možemo snimiti na neku kasetu. Iza BASIC-a
   treba snimiti ostale delove igre (screen $, prvi deo od 25000 u dužini
   20000, drugi deo od 45000 u. dužini 20536, treći deo od 23296 od 1704 i
   drugi screen $). Naravno, tu je potrebno da bude snimljen i intro.

 Ukoliko se igra u koju želimo da ubacimo intro učitava iz BASIC-a, uradićemo
sledeće:
 1. Učitamo BASIC sa MERGE""
 2. Ispred poslednje RANDOMIZE USR instrukcije stavićemo RANDOMIZE USR
   (adresa gde je učitan intro)
 3. Snimimo BASIC, a iza njega i igru u koju je ubačen intro.

 Ukoliko se igra u koju želite da ubacite ovaj intro učitava na neki drugi
način, pokušajte sami da pronađete način na koji ćete to izvesti.

 Funny-scroll
 
 U prethodnom delu teksta opisali smo rad sa Intro Makerom, kao i kako da ga
ubacite u igru. Sada bi bio red da vam opišemo kakav se efekat dobija po
startovanju introa napravljenog ovim programom.
 Da li se sećate rutine za 3D rotaciju koju smo objavili i broju 9/87.Ne?U tom
slučaju pokušajte da nabavite taj broj, jer je u njemu detaljno objašnjena
rutina za 3D rotaciju gornje trećine ekrana, koja igra izuzetno važnu ulogu i u
Funny Intro Makeru.
 Pretpostavljamo da ste uneli program koji ste dobili u prošlom broju Sveta
kompjutera, Big(1) Intro Maker. Program koji vam sada poklanjamo predstavlja
neku vrstu sinteze programa za 3D rotaciju i programa iz prošlog broja. Pošto
su uz oba programa data i detaljna uputstva, njih sada nećemo ponavljati.

 Program
 
 Sada sledi i sam program. Da biste ga imali na svojoj kaseti potrebno je da
pažljivo unesete sledeći listing uz pomoć priloženog loadera. Ako ste sve dobro
uneli kompjuter će od vas zatražiti da stavite kasetu na koju želite da se
snimi F.I.M., a zatim, će ga i snimiti.
 Na ovaj način dobili ste još jedan intro program za računar ZX Spectrum. Da
biste ga učitali potrebno je da ispred mašinskog dela snimite sledeći BASIC:

 10 CLEAR 65535: LOAD"" CODE 27000
 20 RANDOMIZE USR 27000: RANDOMIZE USR 4535