Pozdravljeni na straneh programov iz prejšnje Jugoslavije za 8 in 16 bitne mlinčke.        Sinclair ZX SPECTRUM


News
ZX Spectrum
Commodore 64
Amiga
Amstrad CPC
Commodore +4
Atari ST
Galaksija
Orao
Orao
ReCracks
Misc
Misc
Forum
  
News
 
Političar
Milko Kevo


    Jezik: Hrvaški/Srbski
  Povzetek: Verzija v latinici.
   Skupina: Ostalo 
  Komentar: Pretipkano iz "Moj Mikro"
       številka 9, Oktober 1986.
 Leto Izida: 1986
   Format: TZX
  Download


Opisi:
Moj Mikro, Oktober 1986, Zabavni Programi, Milko Kevo

 Ta program predstavlja majhen eksperiment s področja umetne inteligence,
primeren za mikroračunalniško uporabo. Čeprav je napisan v S-basicu za sharp
serije MZ 700/800, je program možno uporabiti z manjšimi spremembami na vsakem
mikroračunalniku s povprečnim basicom. Te spremembe so v zvezi z ukazom PRINT/P
in RND(1). (Izvirna, krajša različica programa, je napisana za programsko
spremenljiv kalkulator casio FX-702 P, z zmogljivostjo komaj 2 K RAM. Ta
različica zaseda okoli 6 K.)
 Od znanih  metod umetne inteligence za sestavljanje besedil je tukaj
uporabljena metoda, ki je s programskega stališča nadve preprosta, zahteva pa
skrbno pripravo in izbiranje tako imenovanih frazeoloških elementov z vnaprej
opremljenim prednostnim vrstnim redom. (Temeljna ideja potemtakem pripada llfu
in Petrovu - glej »Zlato tele«.)
 Zaradi enostavnosti programa sestavlja stavke z določenim številom elementov
(4) in ne opravlja testiranja združljivosti posameznih elementov, kar v
konkretnem primeru zaradi specifične izbire niti ni potrebno. Sicer pa je
mogoče to spremeniti  z uvedbo tako  imenovanih ničelnih elementov  in
označevalnikov združljivosti elementov na dveh ali več ravneh.
 Program vsebuje matriko 4 x 23 = 92 elementov, kar mu omogoča sestavljanje
279.841 različnih stavkov. To pa je več kot obseg vseh sedmih delov Splošne
enciklopedije Leksikografskega zavoda SFRJ. Verjetnost, da bi se v govoru s 50
stavki pojavila dva enaka stavka, je 0,0002, torej zanemarljivo majhna.
 Nastala besedila so približno enako vsebinska, kakovostna in globokoumna, kot
so nasploh govori politikantov. Kar pa zadeva možnost njihove uporabe, velja,
da so (v naših razmerah) praktično neomejene. Prijetno zabavo in uspešno
družbenopolitično kariero vam želi avtor.