Pozdravljeni na straneh programov iz prejšnje Jugoslavije za 8 in 16 bitne mlinčke.        Sinclair ZX SPECTRUM


News
ZX Spectrum
Commodore 64
Amiga
Amstrad CPC
Commodore +4
Atari ST
Galaksija
Orao
Orao
ReCracks
Misc
Misc
Forum
  
News
 
YU The Music Box
MS-CID


    Jezik: Angleški
  Povzetek: Music designer.
   Skupina: Ostalo 
    Avtor: Saša Pušica
  Komentar: Pretipkano iz "Svet Kompjutera"
       številki 10-11 1988.
 Leto Izida: 1988
   Format: TZX
YUTheMusicBox   Download


Opisi:
Svet Kompjutera, #10 & #11, Oktober & November 1988, Servis, Saša Pušica

  YU The MUSIC BOX

Ko se još ne seća igre MANIC MINER gde se prvi put u nekoj igri na Spectrumu
čula melodija na dva (?) kanala, uz neobičan oblik zvuka! Od tog prvog
pojavljivanja, pa sve do danas, rutine za simulaciju dva kanala zvuka na
Spectrumu (poznato je da kod njega Z80 služi, pored svoje prave namene, i za
dobijanje zvuka; ne može se reći da Spectrum uopšte ima neki kanal za zvuk, jer
se cela stvar odvija na "jednom" portu 254, kome je ovo još jedna namena),
doživele su pravu evoluciju u pogledu kvaliteta i boje zvuka. Za to su
najzaslužniji programeri igara kojima je bilo jasno da je pravi računar onaj iz
koga se može izvući maksimum, uz korišćenje pogodnosti samog procesora, bez
ikakvih hardverskih "dopinga".

 Kao prilog ovoj evoluciji, navešćemo neke igre koje su navestile brzu pojavu
prvog i jedinog (ali ne i kod nas) muzičkog programa koji omogućuje pisanje
melodija za Spectrum na dva kanala, sa ritmom i pauzamma u toku melodije. To
su, pre svega, skoro sve OCEAN/IMAGINE (izuzetak je firma ODIN i u novije vreme
CODE MASTERS) igre starijeg datuma, koje su na početnom skrinu igara imale lepu
uvodnu muziku sa "metalnom" bojom zvuka, nalik sintisajzeru. Sa pojavom igara
WINTER GAMES firme EPYX, i njihovim malodijama na dva kanala uz obilje ritam
efekata, bilo je jasno da je neko "provalio" caku za zvuk na dva kanala, te se
u skorije vreme moglo očekivati izlazak uslužnog programa za pisanje sličnih
melodija.
 Uz okrilje softveske kuće MELBOURN HOUSE,na radost svih spektrumovaca,pojavio
se program WHAM the MUSIC BOX. Program je bio pisan sa namenom da korisniku uz
što veći komfor omogući i pisanje dvokanalnih melodija, uz njihovo prevođenje
ili editovanje, te posle korišćenje u nekom svom programu. Pošto je pisan većim
delom u BASIC-u, normalno je očekivati par "bubica", no na svu sreću bile su
vezane samo za deo programa kojim pišete pesme, dok je mašinac koji je čitao i
svirao te pesme bio besprekoran. Jedina zamerka (autora teksta) bila je
nemogućnost ostvarivanja ritma na oba kanala istovremeno. No, sve u svemu bio
je to program vredan pažnje.
 Uporedo sa ovim programom, firma IMAGINE  je objavila igru MIKIE sa
fenomenalnom muzikom i ritam pratnjom čuvene pesme Bitlsa "A Hard Day's Night",
i tako uvela standard kako se pišu melodije za igre. No, svaki programer je
ljubomorno čuvao svoj program za svoju upotrebu te se do sada još nije pojavio
uslužni program za pisanje melodija sa takvim oblikom zvuka.
 Autor ovog teksta se baš u to vreme bavio problemom neobičnog zvuka na
Spectrumu, naravno, uz originalan mašinac za njegovo dobijanje.
 Program se zove YU the MUSIC BOX, i omogućuje korisniku pisanje sopstvenih
melodija na dva kanala, sa mogućnošću ritam pratnje na svakom kanalu posebno, i
pauzama u toku svirke same melodije. Program je rađen 100% u mašincu, dužine
tačno 5 Kbyta, i napravljen je tako da je svaka sličnost sa WHAM-a, program
omoguće ritam efekte na oba kanala, a oblik zvuka je nalik sintisajzeru i sliči
OCEAN zvuku te kome je dojadio jednoličan BEEP na spectrumu, ovo je promena.
 Program je rađen u maniru uslužnih programa, omogućuje korisniku pisanje ali
i snimanje i ispravljanje napisane melodije. U okviru samog programa je
jedna DEMO pesma da prikaže njegove mogućnosti. Prikaz melodije koju stvarate
je na notnom sistemu koji skroluje (kao kod WHAM-a), uz  mogućnost biranja
brzine pesme, BORDER-a, oktave, ritma itd.
 Nadam se da vas je ovaj uvodni tekst zagolicao, te svi oni koji su mislili da
su mu igre izdavači odbili zbog loše muzičke podrške, neka sačekaju sledeći
broj SK, otkucaju listing i startuju ga. Jer, nisu više samo moćne softverske
firme u povlašćenom položaju, što se tiče muzike.
 "Istorijski razvoj zvuka melodija u igrama na Spectrumu, sa posebnim osvrtom
na pojedine programe i rutine za zvuk... programeri: dokazuju da je čika Klajv
bio u pravu da je Spectrum još  u modi, i da za pisanje pesama ne morate
imati završenu muzičku školu i neki od kurseva sa osvrtom na princip rada
onih pola kilograma silicijuma u računaru... evolucija "jedne rutine... prvi
deo listinga uslužnog programa za zvuk na spectrumu..."
 Kao što je bilo obećano, sledi drugi deo listinga ovog programa i uputstva za
njegov rad. Da počnemo redom. Naime, ako ste ispravno uneli ceo mašinac i
snimili ga (trebaće ti program za drugi put, nećeš ga valjda svaki put kucati)
pojaviće se početni skrin gde imaš mogućnosti da: S) SAVE = snimiš napisanu
melodiju L) LOAD = učitaš snimljenu melodiju i eventualno je ispravljaš H) =
HELP to je za poziv pomoćne "stranice" gde se ispisuju skraćena uputstva za
korišćenje W) WORK = opcija za rad sa melodijom, bilo da je pišete ili
ispravljate napisanu (ili učitanu) melodiju M) MELODY START = za start melodije
koja je u memoriji, tj. koju ste napisali ili učitali D) DEMO = za slušanje
demomelodije koju je autor napisao. Ona se ne može menjati, niti na njeno mesto
može ubaciti svoja melodija.

 WORK opcija

 Ovom opcijom ulazite u mod za pisanje ili ispravak melodije. Briše se početni
skrin, a ostaje donji deo ekrana sa ispisom podataka (kanal,  brzina,
border...). Tu imate mogućnosti da obrišete ceo radni prostor, tj. melodiju u
njoj. To se postiže tasterom (7), gde vas računar pita za sigurnost, da li
stvarno želite da je obrišete (Y/N tasteri za odgovor). Time se brojači
postavljaju na nulu, i nepovratno gubi melodija koja je bila u memoriji.
 Ako ste se resili da "komponujete" pesmu, za svirku su vam na raspolaganju
tasteri: Cs./Z/X/C/V/B/N/M za osnovne tonove jedne oktave, a za polutonove su
A/S/F/G/H. Naravno, koja je oktava trenutno važeća, određuje se tasterom (1),
postoje 3 oktave: 0/1 ili 2. Što znači, tipka Caps Shift daje ton C nula ako je
oktava 0 ili Cl, ili C2. Isto važi i za ostale tonove.
 Na kom kanalu (imate ih dva) pišete muziku, određuje se tipkom (5). Za
pravljenje pauze u melodiji, služi tipka ENTER, a za ritam služi tipka (U).
Inače, oblik ritam zvuka menjate tasterom (2).
 Border menjate tasterom (3),a brzinu tasterom (6),sa tom razlikom da se posle
tog poziva sa tipkama (S) i (8) smanjuje ili povećava brzina, a tipka ENTER je
za izlazak re ove opcije. Ako ste završili pisanje melodije na jednom od dva
kanala, morate postaviti znak za kraj melodije, jer se kanal posle odsvirane
pesme, ponovo vraća na stare note. To se postiže tipkom SPACE. Ako želite da
vraćate brojač unazad, služe vam tasteri (9) i (0) za brzo ili sporo vraćanje
brojača. Za brzo i sporo preslušavanje su tasteri (O) i (P), za slušanje
melodije sa prikazom nota na ekranu taster (Q), a za povratak na početni meni
služi taster (T).

 HELP opcija

 Ova opcija vrši prikaz uputstva za korišćenje ovog programa u skraćenoj
verziji. Tekst se scroluje u prozoru, a povratak iz opcije je pritisak neke
tipke.

 SAVE opcija

 Njome se vrši asembliranje i snimak nota melodije zajedno sa rutinom koja ih
čita. Računar čeka unos željene adrese, koja mora biti veća ili jednaka 32768.
U protivnom se adresa ignoriše. Posle unosa se vrši prikaz dužine celog mašinca
(note i rutina), i adrese na kojima se unosi brzina ili drugi BORDER u toku
svirke. Posle tako snimljeni mašinac učitavate negde u memoriju sa LOAD CODE
adr, gde je adr = adresa koju ste otkucali računaru kad vas je za nju pitao, a
start rutine se vrši sa RANDOMIZE USR adr (iz basica) ili JP adr ili CALL adr,
u zavisnosti od samog vašeg programa u kome upotrebljavate ovu rutinu. Povratak
sa sviranja melodije je pritisak bilo kojeg tastera.
 Oni koji rade u basicu, moraju voditi računa gde i kako učitavaju ovaj
mašinac, jer Spectrumov sistem voli često da resetuje ako mu unesete neke
podatke na adrese koje on koristi za svoj rad ili kao stek pointer.

 LOAD opcija

 Ako ste snimili melodiju sa SAVE komandom, ovom opcijom je učitavate, i po
učitanju imate melodiju u memoriji za vaš rad. Inače, melodija koju učitavate
mora biti isključivo snimljena ovim programom, jer je u samom  hederu
(zaglavlju) mašinca izvestan broj podataka za njegovo tačno učitavanje. 

 Ovim bi bilo sve rečeno oko korišćenja programa, a mesto i svrha upotrebe se
ostavlja na volju samom korisniku. Ukoliko neki od korisnika upotrebi rutinu
uspešno u svom programu, to znači da je program uspešno ispunio svoj zadatak za
šta je bio i napravljen. Puno uspeha u radu!