Pozdravljeni na straneh programov iz prejšnje Jugoslavije za 8 in 16 bitne mlinčke.        Sinclair ZX SPECTRUM


News
ZX Spectrum
Commodore 64
Amiga
Amstrad CPC
Commodore +4
Atari ST
Galaksija
Orao
Orao
ReCracks
Misc
Misc
Forum
  
News
 
Basic Reader
Dušan Popović


    Jezik: Hrvaški/Srbski
  Povzetek: Listanje Basic-a.
   Skupina: Koristni Programi 
  Komentar: Pretipkano iz "Svet Kompjutera"
       številka 12, December 1988.
 Leto Izida: 1988
   Format: TAP
  Download


Opisi:
Svet Kompjutera, #12, December 1988, Dušan Popović

BASIC reader

 Do sada se za čitanje zaštićenih bejzik programa koristio mons. Mons je
disasembler, pa je to rešenje krajnje neprikladno. BASIC rea- der radi isti
posao mnogo elegantnije i lepše.
 Program počinje od adrese 63800 i dug je 1735 bajtova- tačno do adrese 65535.
BASIC reader probija sve zaštite i prikazuje potpuno čitljiv listing. Ni divlji
poukovi ni kontrolni ka-rakteri ne mogu ga zbuniti. Program se uvek startuje od
adrese 63800. Na samom početku je kratka rutina za inicijalizaciju novog karak
-ter seta. U prvoj liniji menija su podaci o učita-nom programu - ime i broj
linije od koga se program startuje - a ispod je spisak komandi:

1-load... Ova komanda učitava bejzik program od adrese 25000. Ako fajl nije
bejzik, program učitava dalje, a ako dođe do greške učitavanje se prekida, i
ostale komande postaju nedostupne.

2-save... Ova komanda snima učitani bejzik bez auto-starta.

L-list... Lista bejzik i to u sledećem formatu: linijski brojevi svetloplavo,
kontrolni karakteri crveno u zagradama, ostatak žuto. Pritiskom na P listanje
se zaustavlja, a na L nastavlja. Pritiskom na space listanje se stopira i
program ispisuje meni.

V-variables... Lista variable. Ukoliko program ispisuje gluposti po ekranu to
znači da je u prostor za variable smešten mašinac. Pritisak na space ili
kombinacija P/L daje isti efckat kao u komandi list.

B-back... Povratak u bejzik.

 Program učitavajte sa CLEAR 24999: LOAD ""CODE 63800. Prostor do adrese 24999
je slobodan za kraći bejzik program. Basic reader je jako korisna alatka u šta
ćete se i sami brzo uveriti.