Pozdravljeni na straneh programov iz prejšnje Jugoslavije za 8 in 16 bitne mlinčke.        Sinclair ZX SPECTRUM


News
ZX Spectrum
Commodore 64
Amiga
Amstrad CPC
Commodore +4
Atari ST
Galaksija
Orao
Orao
ReCracks
Misc
Misc
Forum
  
News
 
Danton Trash Cleaner
Danton


    Jezik: Hrvaški/Srbski
  Povzetek: Pomoč za krekanje.
   Skupina: Koristni Programi 
 Leto Izida: 1987
   Format: TAP
  Download


Opisi:
Svet Kompjutera, #12, December 1987, Predrag Bećirić

Danton Trash Cleaner & Destroyer

 Ovo je još jedan od domaćih programa za Spectrum predviđen za razbijanje i
menjanje tuđih programa, prvenstveno za potpisivanje u igrama. Rukovanje
programom je izuzetno lako, kako kažu autori programa, pod uslovom da imate
uputstvo. Pošto svi vlasnici ovog programa ne poseduju i uputstvo, ovom
prilikom vam dajemo spisak i objašnjenje osnovnih komandi programa.

  

 Programom se rukuje pomoću menija, čije funkcije birate pomeranjem kurzora.
Tasteri za pokretanje kurzora su 5-levo, 6-dole, 7-gore, 8-desno. Osvetljenu
opciju aktiviramo tasterom 0.
 Glavni meni programa sadrži sledeće op-cije:IN-OUT, MEMORY OPERATIONS, COPY,
RET.
 Po aktiviranju svake opcije pojavljuje se novi meni.

IN-OUT

 LOAD - Opcija služi za učitavanje programa sa headerom, tj, sa zaglavljem.
Program će se učitavati od adrese 30001 u maksimalnoj dužini 35535. Po
učitavanju programa na ekranu će biti ispisana izmerena dužina programa, a ne
ona koja piše u zaglavlju.
 L-DATA - Opcija služi za učitavanje programa bez zaglavlja, headerlessa.
 SAVE - Snimamo učitani program.
 S-DATA - Snimamo učitane blokove bez zaglavlja.
 CUT - Opcija služi za sečenje dugačkih programa na dva dela, i to prvi deo
SCREEN i drugi deo, ostatak. Prvo učitamo SCREEN, zaustavimo kasetofon, i na
novu kasetu snimimo samo SCREEN pritiskom na BREAK. Zatim ponovo pustimo da se
učitava onaj isti blok. Ovaj put SCREEN će biti zanemaren, a sa BREAK ćemo
snimiti i preostali deo programa.
 Delovi programa će imati sledeće karakteristike: prvi deo dužine 6912 sa
originalnim flegom, i drugi do dužine celog programa -6912 i fleg 255.
 CLEAR - Brišemo celu slobodnu memoriju.

MEMORY OPERATIONS

 LIST - Služi za listanje zaštićenih BASIC programa. U listing programa, iza
svakog broja, pojaviće se u inverznom obliku još jedan broj, koji predstavlja
stvarnu vrednost ispisanog broja.
 LOADER? - Opcija služi za ispisivanje početne adrese i dužine učitanih
blokova. Pritiskom na "+" dobijamo podatke o slede-ćem bloku. Pritiskom na „ —"
dobijamo podatak o startnoj adresi programa. Ukoliko se ispiše TOO HARD znači
da nije moguće naći adresu starta uz pomoć ove opcije.
 DECODE - Služi za pronalaženje zadatog stringa. Po pronalaženju stringa
kompjuter traži da unesemo novi string kojim ćemo za-meniti stari. Ukoliko
string nije pronađen, program će početi da dešifruje učitani blok.
 SCREEN - Opcija služi za obrađivanje SCREEN-ova koji se nalaze na bilo kojoj
lokaciji u memoriji. Na ekranu će se u gornju trećinu prebaciti podaci počev od
memorij-skog pokazivača. Tasterima 5, 6, 7 i 8 pome-ramo kurzor na ekranu.
Ukoliko želite da nešto ispišete, pritisnite SPACE, a nakon toga unesite
željeni tekst.

COPY

  Aktiviranjem ove opcije dobijamo mini MULTICOPY. Po startovanju program će se
prebaciti u SCREEN, i samim tim osloboditi više mesta za podatke. Nakon
povratka potrebno je opcijom RET obrisati SCREEN.

RET

 Opcija služi za ponovnu inicijalizaciju glavnog menija, kao i za povratak iz
ranije selektovanih opcija.
 
 Ovo bi bio, ukratko, opis svih komandi programa Danton Trach Cleaner &
Destroyer. Uz ovaj program dobijaju se još dva kratka programa. Prvi se zove
JOINER i služi za spajanje prethodno presečenih programa. Drugi program je
POKER i predstavlja prvenstveno program za unošenje POKE-ova u zaštićene
dugačke programe. Prvo unesemo sve POKE-ove, nakon toga učitamo igru u koju
želimo  da se POKE-ovi unesu, a zatim pritiskom na BREAK snimimo finalnu
verziju.