Pozdravljeni na straneh programov iz prejšnje Jugoslavije za 8 in 16 bitne mlinčke.        Sinclair ZX SPECTRUM


News
ZX Spectrum
Commodore 64
Amiga
Amstrad CPC
Commodore +4
Atari ST
Galaksija
Orao
Orao
ReCracks
Misc
Misc
Forum
  
News
 
Rac-2R
Jože Nemec


    Jezik: Slovenski
  Povzetek: Matematika za 2 razred OŠ.
   Skupina: Najbolj Iskano 
    Avtor: Jože Nemec
 Leto Izida: 1985

Opisi:
BIT, Avgust 1985, Boris Horvat 
  
 NAGRADNI NATEČAJ BITA

 Visoka kakovost programov na nagradnem natečaju Bita

 Prvi natečaj za programe z izobraževalno vsebino je za nami. Nagrade smo
razdelili, v tej številki objavljamo še opise nagrajenih programov. V dogovoru
z avtorji teh programov že pripravljamo izdajo prve Bitove kasete.
 
 2. - 6. NAGRADA (5.000 din - enakovredne nagrade)
 - RAC-2R (ZX Spectrum 48K) avtor Jože Nemec, 42 let, Gosposvetska 19 b,
  62000 Maribor
 
 RAC 2R

 (ZX Spectrum 48K)
 
 Program zajema snov matematike za 2. razred osnovne šole in je po besedah
avtorja namenjen učencem, ki si žele pridobiti računsko rutino. Reševanje nalog
je popestreno na spodnjem delu zaslona s štirimi konjiči. Trije tečejo po
svoje, hitrost zgornjega pa je odvisna od hitrosti in pravilnosti odgovorov
učenca. Pri eni vrsti nalog učenec hkrati rešuje tudi problem hanojskih
stolpov, kar pa je verjetno pretežko za to stopnjo. V programu je vgrajena
statistika rešitev (za učitelja), ki pa ni povsem pregledna in daje odvečne
informacije. Tudi navodila so nekoliko nepregledna in številna (12 različnih
tipov nalog), tako da se otrok med vsemi kar težko znajde. Avtor nam je kasneje
poslal še nekoliko spremenjeno verzijo tega programa, tako da je bil tudi ta
program predlagan za nagrado — bil je najboljši od štirih programov s tega
področja.
 Razen programa RAC-2R nam je avtor poslal tudi program URA60,izredno domiseln
program za učenje ure — spoznavanje položaja kazalcev.