Pozdravljeni na straneh programov iz prejšnje Jugoslavije za 8 in 16 bitne mlinčke.        Sinclair ZX SPECTRUM


News
ZX Spectrum
Commodore 64
Amiga
Amstrad CPC
Commodore +4
Atari ST
Galaksija
Orao
Orao
ReCracks
Misc
Misc
Forum
  
News
 
Zemljepis
Gorazd Okrožnik


    Jezik: Slovenski
  Povzetek: Učenje zemljepisa.
   Skupina: Najbolj Iskano 
    Avtor: Gorazd Okrožnik
 Leto Izida: 1985

Opisi:
BIT, Avgust 1985, Boris Horvat 
  
 NAGRADNI NATEČAJ BITA

 Visoka kakovost programov na nagradnem natečaju Bita

 Prvi natečaj za programe z izobraževalno vsebino je za nami. Nagrade smo
razdelili, v tej številki objavljamo še opise nagrajenih programov. V dogovoru
z avtorji teh programov že pripravljamo izdajo prve Bitove kasete.
 
 2. - 6. NAGRADA (5.000 din - enakovredne nagrade)
 - ZEMLJEPIS (ZX Spectrum 48K) avtor Gorazd Okrožnik, 21 let, 63204 Dobrna 63
 
 ZEMLJEPIS

 (ZX Spectrum)

 Program je razdeljen na sedem poglavij, s katerimi preizkuša znanje iz
zemljepisa za sedmi razred osnovne šole.

 1. Zemljepisni položaj Singapurja
 2. Monsunska Azija
 3. Bližnji, Srednji in Daljni vzhod
 4. Afrika
 5. Avstralija in Oceanija
 6. Ameriško Sredozemlje
 7. Sedem največjih držav sveta

 Za vsako poglavje program izriše enega ali več zemljevidov ter sprašuje po
državah, mestih, pristaniščih, rekah in prebivalcih, ki jih nakaže s puščico.
Vseh vprašanj je 130. Če učenec ne ve odgovora, ali če da napačnega, lahko izve
za pravilni odgovor. Program odgovore tudi ocenjuje (kriterij ocenjevanja
lahko spreminjamo).
 Presenetilo nas je hitro ter izredno natančno risanje zemljevidov in obenem
hitro barvanje (procedura za barvanje v strojni kodi). Edina zamera bi bila
včasih neposrečeno izbranim barvam. Mislimo, da je lahko spoznavanje držav in
mest z računalnikom zelo zabavno ter hkrati koristno. (Starejši bralci se bodo
še spomnili kupovanja čokoladic s sličicami držav in glavnih mest). Učenec
lahko dela s tem programom popolnoma samostojno. Zelo zanimiva bi bila serija
programov na to temo (države in mesta sveta, jugoslovanske republike in njihova
mesta itd.). Snov programa Zemljepis je povzeta po delovnem zvezku; kaseta s
tem programom bi bila odlična dopolnitev in poživitev delovnega zvezka.