Pozdravljeni na straneh indeksa revij iz ex-Jugoslavije.   Magazine Scans


Atari 600 XL i 800 XL
Vidanka Ribičić
Rubrika: Prikaz računala
Računalnik: Atari
Mala Računala
1985 #1
Jezik: hrvatski
Tip: Article

6

6