Pozdravljeni na straneh programov iz prejšnje Jugoslavije za 8 in 16 bitne mlinčke.        Commodore AMIGA


News
ZX Spectrum
Commodore 64
Amiga
Amstrad CPC
Commodore +4
Atari ST
Galaksija
Orao
Orao
ReCracks
Misc
Misc
Forum
  
News
 
Magic Video Titler
Predrag Bećirić


    Jezik: Hrvaški/Srbski
  Povzetek: TV Titlovanje.
   Skupina: Ostali Programi 
   Format: ADF
MagicVideoTitler   Download

Opisi:
Svet Kompjutera, #6, Junij 1990, YU Softver, Srđan Radivojša

Titl levo, titl desno

 Radi se o programu MVT (Magic Video Titler) čiji je autor Predrag Bećirić,
mladi i perspektivni beogradski momak koji se igra sa kompjuterima i ponekad
napravi nešto korisno i za sebe i za druge.
 Dugo je trebalo da se pojavi pravi program za titlovanje. Za četiri godine
postojanja Amige, nikome nije palo na pamet da napravi ovakav program koji  je
doduše strogo  specijalizovan ali neophodan svima koji se bave titlovanjem
filmova. Ne obezvređujući rad autora, smatramo da izrada ovakvog softvera ne
predstavlja veliki problem, ali - trebalo se setiti. Autor se dosetio i nekih
neočekivanih dopuna tako da program zaista zavređuje da se detaljnije opiše.

Za 2000 titlova

 Ovaj program služi da se prevedeni tekst nekog filma u tačno odgovarajućim
trenucima pojavi i tako nam omogući da pratimo radnju. Tu nema neke filozofije
- slova treba da budu čitljiva, sa ili bez crne podloge, i da na ekranu ostanu
dovoljno dugo dok ih ne pročitamo. Disketa na kojoj se nalazi program sadrži
sve potrebne delove "workbench"-a za samostalni rad kao i već napravljene ali
prazne direktorijume za tekstove i slike.
 Program može da radi i na standardnoj Amigi 500 bez memorijskih proširenja 
ali pravi rad nastaje tek  ako imate Amigu proširenu na 1Mb. U takvoj,
proširenoj Amigi moguće je uneti najviše 2000 titlova što je, recimo, dovoljno
za film od 4 sata.
 Program je koncipiran u standardnom Amiginom  maniru, sa prozorima i
menijima,  tako da ne bi trebalo da bude većih problema u  korišćenju.
Trenutno  postoje dve vrste slova,  ćirilična i latinična helvetika, čiji
kvalitet, uz  neke manje  izmene, možemo da prihvatimo. Tekst koji  se
pojavljuje ne mora biti beo već može biti i žut, svetio plav, zelen, purpuran
ili svetio žut. Ukoliko ne želimo klasičnu crnu podlogu za tekst, onda  će
slova dobiti malu crnu senku kako bi bila čitljivija na raznim slikama koje se
pojavljuju ispod njih.
 Tekst se ne mora pojavljivati odjednom, kao što smo navikli, već je autor
predvideo više efekata, odnosno načina pojavljivanja. Te slova dođu sleva a
odu udesno, te dođu zdesna a odu ulevo, odozgo, odozdo, iz sredine kao zavese
na bini,  itd. Ukupno postoji 10 različitih pojavljivanja slova. Što je
najinteresantnije,  svaki pojedinačni  titl može da se pojavi na različit
način, što definišemo posebnim komandama.
 U programu, naravno, postoji i editor teksta koji nam služi  da unesemo
tekst koji želimo da nam se pojavljuje. Kad izaberemo tu opciju, na ekranu se
pojavljuju tri grupe po dva pravougaona okvira koje predstavljaju mesta gde
treba da dođe tekst. To je vrlo zgodno jer odmah možemo da vidimo kako će tekst
izgledati kada se bude pojavio na ekranu u toku titlovanja. Tekst se unosi samo
u srednji deo ekrana a gornji i donji služe samo za kontrolu onoga što je već
uneto. Pored središnjeg titla nalazi se i redni broj koji nam ukazuje koji
titl unosimo. Kad smo završili sa unošenjem, tekst možemo snimiti na disketu
odgovarajućim komandama.

Ručno, poluautomatski, automatski

 Samo titlovanje može se vršiti na tri načina.Prvi i osnovni je najprostiji. U
memoriji računara imamo već pripremljen tekst koji smo uneli editorom.
Startujemo opciju "Manual" i jednostavnim pritiskanjem tastera "Enter" na
numeričkoj tastaturi titlovi će se pojavljivati i nestajati kad god mi stisnemo
taj taster. Drugi način je poluautomatski. Naime, već smo rekli da titlovi
mogu da menjaju boju i način pojavljivanja. Računar može da memoriše sve to za
svaki pojedinačni titl pa se takva datoteka, za razliku od obične tekstualne,
zove "script" datoteka. Pored teksta ona sadrži i komande koje određuju kako
taj tekst treba da se pojavi  na ekranu. Postupak titlovanja je isti kao u
prvom načinu.
 Treći način je malo složeniji i predstavlja pravo osveženje: memorisanje
vremena pojavljivanja i načina  ispisivanja teksta. Računar pamti vremena kad
su se pojedini titlovi pojavili tako da kasnije, kad titlujemo isti film drugi
put, ne moramo sedeti pored kompjutera već ga jednostavno pustimo da sam
obavlja posao koji smo već jednom uradili.

Transparentne i druge boje

 U poslednje vreme sigurno ste primetili da svaki televizijski studio u jednom
od delova  ekrana postavlja sličicu koja postavlja njegov zaštitni znak. U
ovom programu moguće je držati u memoriji do tri takve "markice" i definisati
njihovo pojavljivanje, baš kao što definišemo pojavljivanje titlova.
 Za stručne ljude treba  napomenuti  da  kod  korišćenja  "genlock"-a
(neophodan je kod titlovanja) obrate pažnju na to da je transparentana boja ona
koja je prva uspektru Amiginih boja, bez obzira koja ona bila.
 Sve u svemu, dobili smo, najzad, nešto što služi isključivo za titlovanje i
ne može se koristiti u druge svrhe.